Ο όρος “Έλληνας/Ελλάδα” στα γεωργιανά αγιολογικά κείμενα του 11ου αιώνα και η επικρατούσα ιστορική πραγματικότητα της εποχής

Eka Tchkoidze

Abstract


N/A

Full Text:

PDF