კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და მისი დადებითი შედეგები

თინათინ თინიკაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ხოფერია ლ. 2011. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და საჯარო სექტორის როლი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ბიულეტენი N¹ 120.

თბილისის მსხვილი ბიზნესი და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (დამოკიდებულება და არსებული გამოცდილება). 2007. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.

საქართველოში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებისა და მოლოდინის კვლევა. 2007. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.

New Policy on Corporate Social Responsibility. 2011. European Commission,

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments