Vol 12

PHYSICS OF ATMOSPHERE, OCEAN AND SPACE PLASMA

Table of Contents

Articles

Natalia N. Fedorova, Vladimir I. Levit, Luiz R. L. Rodrigues, Saulo B. Costa
PDF
36-44
Avtandil G. Amiranashvili, Vazha A. Amiranashvili, Victor A. Chikhladze, Jumber F. Kharchilava, Liana G. Kartvelishvili
PDF
45-49
Avtandil G. Amiranashvili Amiranashvili, Tamaz L. Chelidze, 2George I. Melikadze, 2Igor Y. Trekov, 1Mariam Sh. Todadze
PDF
65-69
Tamaz G. Matiashvili, Avtandil G. Amiranashvili, Vazha A. Amiranashvili, Zurab S. Sharadze, Victor A. Chikhladze, Alexsander V. Chikhladze
PDF
70-74