Vol 16

PHYSICS OF ATMOSPHERE, OCEAN AND SPACE PLASMA

Table of Contents

Articles

Avtandil A. Kordzadze, Demuri I. Demetrashvili, Aleksandre A. Surmava
PDF
3-12
Avtandil A. Kordzadze, Aleksandre A. Surmava, Vepkhia G. Kukhalashvili
PDF
13-23
A. Amiranashvili, T. Bliadze, V. Chikhladze, Z. Machaidze, G. Melikadze, N. Saakashvili, E. Khatiashvili, I. Tarkhan-Mouravi, Sh. Sikharulidze, T. Nakaidze, M. Tavartkiladze
PDF
24-30
A. Amiranashvili, T. Khurodze, P. Shavishvili, R. Beriashvili, I. Iremashvili
PDF
31-38
M. Chkhitunidze, Z. Kereselidze
PDF
39-46
Marina Chkhitunidze, I. Khvedelidze, Nino. Dzhondzoladze
PDF
47-52
T. D. Kaladze, W. Horton, L. Z. Kahlon, O. Pokhotelov, O. Onishchenko
PDF
53-75
Nikoloz Gudadze, Goderdzi G. Didebulidze, Giorgi Sh. Javakhishvili
PDF
76-81
Maya Todua, Goderdzi Didebulidze
PDF
82-88
G. Aburjania, Kh. Chargazia, O. Kharshiladze, G. Zimbardo
PDF
89-110
O. Lomaia
PDF
111-117
Anzor Gvelesiani
PDF
118-127
Anzor Gvelesiani, Nodar Chiabrishvili
PDF
128-136
Aleksandr. V. Grigoriev, Andrey. G. Zatsepin
PDF
137-156